• Zámek Humprecht

Vrtulník na Humprechtu

Od května roku 2021 dochází k revitalizaci zámku Humprechtu. V letošním roce většina akcí směřuje na věž zámku (5.nadzemní podlaží) a 4. a 3. nadzemní podlaží. Ve věži zámku byla plánována nejobtížnější část rekonstrukce - výměna dosloužilých nosníků ve stropě akustické hodovní síně. Od 14. do 17. srpna tak byl zámek uzavřen, aby nejdelší nosníky mohly být vyneseny k patě zámku a vytaženy až do prostoru pod půlměsícem.


Nakládání nosníků na kolbišti pod zámkem

Z důvodu, že nebylo možné lešení nad 5. nadzemním podlaží ukotvit, se potvrdilo, že torzní zatížení lešení (páka způsobená délkou nosníků) je příliš vysoké, a proto hrozilo riziko deformace a kolapsu lešení. Další práce byly tedy zastaveny a bylo rozhodnuto, že přeprava nosníků bude řešena pomocí helikoptéry.


K této práci byla najata slovenská letecká společnost TECH-MONT, která se v minulosti podílela mimo jiné na výstavbě lanové dráhy na Sněžku. V pátek 13. 8. 2021 na zámek dorazili piloti helikoptéry, aby si obhlédli objekt a naplánovali celou akci. Kvůli složitosti celé operace a faktu, že vrtulník nesmí létat za špatného počasí a větru, jsme do posední chvíle nevěděli, kdy se celá akce uskuteční. Až v úterý 17. 8. 2021 padlo definitivní rozhodnutí o termínu ve čtvrtek 19. 8. 2021.

Kolbiště pod Humprechtem bylo vybráno jako vzletová plocha pro helikoptéru a ve středu 18. 8. 2021 tam byly převezeny nosníky od zámku.

Přeprava nosníku na startovací plochu

Samotný let helikoptéry byl stanoven na čtvrtek 19. 8. 2021 od 6:00 hod cca do 12:00 hod. Přesun helikoptéry ovšem nabral zpoždění a po oznamovaných odkladech přiletěla Mi-8T firmy TECH-MONT až v 18:30.

První čtvrteční let

První den (do 19:30) se podařilo přepravit 5 nosníků ze 16 a v pátek 20. 8. 2021 od 8:30 do 10:30 byl přepraven zbytek materiálu do věže zámku a staré nosníky byly odneseny. Ve věži čekalo deset dělníků, kteří v krátkém časovém úseku dvou až tří minut museli vtáhnout půltunový nosník z nosných lan helikoptéry dovnitř a položit ho do připraveného místa v podlaze. Celá akce proběhla rychle.


Nepochybně tak byla úspěšně završena jedna z logisticky nejsložitějších fází rekonstrukce a věříme, že podobně zdárně budou navazovat i další etapy oprav.


Mnoho dalších fotografií a videí naleznete na našich sociálních sítích. Zároveň budeme rádi, pokud s námi budete sdílet fotografie a videa z této unikátní letecké akce. Pod hastagem #humprechtsvrtuli.

Facebook: zamekhumprecht

Instagram: zamek_humprecht