top of page
Vstupné: zamek
01000243.jpg

Prohlídka přízemí zámku s černou kuchyní, akustické
hodovní síně
a soukromých místností v prvním poschodí a
vyhlídkového ochozu ve druhém patře zámku.

Délka trvání prohlídky cca 50 minut.

Náhledová prohlídka vhodná pro rodiny s malými dětmi, s
omezeným výkladem (délka prohlídky cca 25 minut).

Prohlídky vycházejí v pravidelných intervalech, z bezpečnostních důvodů s doprovodem průvodce.

120 Kč

Dospělí

80 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

Vstupné: Ceník
Vstupné: ochoz
20210925_182640.webp

Obejití vyhlídkového ochozu ve 2. patře zámku ve výšce 12 metrů nad základy stavby. Z ochozu uvidíte všechny dominanty Českého ráje. Při dobré viditelnosti jsou viditelné také Krkonoše, Vyskeř, Ještěd, Bezděz, Mladá Boleslav.
Délka trvání cca 15 minut.
Prohlídky vycházejí v pravidelných intervalech, z bezpečnostních důvodů s doprovodem průvodce.

40 Kč

Dospělí

20 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

Zdarma

Děti do 6 let v doprovodu rodičů, imobilní občané s doprovodem

01066279.jpg
01066282.jpg

Prohlídka zámecké věže včetně autentického pohledu do historického krovu střechy pod půlměsícem. Z věže uvidíte Sobotecko s hradem Kostí, Mužský, Vyskeř. A v případě dobrého počasí také Krkonoše, Ještěd, Klíč, Ralsko, Bezděz, Mladou Boleslav.​
Délka trvání cca 25 minut.

Prohlídky vycházejí v pravidelných intervalech, z bezpečnostních důvodů s doprovodem průvodce.

Vstupné: vez

50 Kč

Dospělí

40 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

Vstupné: lov
01066163.jpg

Lovectví

Po velké rekonstrukci zámku můžeme návštěvníkům ve druhém patře zámku představit lovecké tradice, kterými také rodina Černínů obohacovala společenský život 17. a 18. století. Podrobněji se můžete seznámit s pravidly honů a dalšími osobnostmi rodiny Černínů první poloviny 18. století.Déka trvání cca 25 minutProhlídky vycházejí v pravidelných intervalech, z bezpečnostních důvodů s doprovodem průvodce.

60 Kč

Dospělí

40 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

01000699.jpg

Prohlídka nejzajímavějších předmětů ze sbírek místního muzea. Expozice je instalovaná v nádherné budově fary. Nabízí se tak jedinečná příležitost vidět prostory, které byly svědkem sobotecké historie. Vedle různých typů malovaných skříní a truhel, díky jejichž množství bychom mohli tuto část muzea nazvat Almáriem, je možné prožít atmosféru školní třídy
z počátku 20. století a nechat se okouzlit souborem loutek, které patří do nehmotného kulturního dědictví UNESCO
.

Vstupné: almarium

40 Kč

Dospělí

25 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

Při předložení vstupenky ze zámku Humprechtu je možné uplatnit slevu 5 Kč na každou vstupenku do Almária, podobně
při koupi vstupenky na prohlídku Zámku je odečítána stejná částka za každou zakoupenou vstupenku z Almária.

01000086.jpg

Pouze v letní sezóně

Sobotecký kostel patří k nejstarším památkám města a historie v něm zanechala své otisky.
Ty  můžete poznat při komentované prohlídce. Všimnete si různých stavebních stylů, zahlédnete podobu dětí zakladatelů kostela, dozvíte se o autorech chrámové výzdoby.

Vstupné: koste

60 Kč

Dospělí

40 Kč

Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé, držitelé průkazů ITIC,ISIC

bottom of page