top of page
  • Obrázek autoraZámek Humprecht

Rekonstrukce pokračuje

V dubnu 2021 započala největší rekonstrukce v dějinách zámku Humprechtu. V současné době jsme téměř v polovině času, který zbývá do jejího zdárného ukončení, a proto si dovolujeme shrnout alespoň základní informace o jejím průběhu.


Zámecká věž

I přes řadu překážek postupuje rekonstrukce věže ke zdárnému konci. Aktuálně zbývá dokončit opravu omítky, která byla nejvíce v celém zámku poškozena sgrafity, a nahradit nevhodně stabilizované části historických krovů. Celá podlaha ve věži prošla náročným procesem, aby byla zajištěna požadovaná statická nosnost a bezpečnost. Dokončení nové dlážděné podlahy bude následovat po osazení nového schodiště a lávky v krovu věžní střechy. Po odstranění lešení z vnější části věže je již vidět opravená fasáda. Kde čekají na začištění jen kotvy po stabilizaci lešení.Akustický sál

Mezi vážné komplikace se bohužel zařadila nejvýznamnější místnost zámku a to Akustický sál. Při plánované kontrole stavu malby na stropě bylo zjištěno prověšení stropu, v nejvíce ohroženém místě téměř 50 cm. Nyní je již strop spolu s erbem stabilizován a opraven a v nejbližší době bude lešení z Akustického sálu odstraněnoPřízemí zámku

V přízemí se aktuálně restaurují okna a dokončuje elektroinstalace. Finišuje oprava podlah mimo centrální hodovní síň. Probíhají technologické přestávky v procesu oprav omítek. V ideálním případě bychom rádi zpřístupnili těchto pět opravených místností v letní sezóně, těšíme se, že by expozice byla malinko jiná, než jak ji znají věrní a častí návštěvníci zámku, ale momentálně ještě není zcela hotovo.Venkovní omítky a ochoz

Součástí další fáze rekonstrukce je oprava spodní části zámku. V plánu je opravit vnější omítky, provést revizi ochozu a položit elektroinstalaci pro venkovní osvětlení.Na co se můžete těšit v sezóně 2022?

1 483 zobrazení

Comments


bottom of page