top of page
Černínská letní akademie s
Evou Chodějovskou a jejími hosty
Vstupné dobrovolné

Série přednášek předních odborníků na historii rodu Černínů a období raného novověku obecně seznámí posluchače s aktuálními objevy a novými závěry historického a umělecko-historického výzkumu. Pozvání přijali vyučující na českých vysokých školách i hosté ze zahraničí, kteří své přednášky doprovodí často dosud nepublikovaným obrazovým materiálem. 

V této chvíli nejsou žádné plánované události
bottom of page