top of page

Zámek Humprecht

Barokní zámeček vystavěn
v italském stylu s nezaměnitelným elipsoidním tvarem.

Zámek vystavěl italský architekt Carlo Lurago v letech 1666–1668 jako letní a lovecké sídlo pro hraběte Humprechta Jana Czernina z Chudenic. Stavba byla vybudována ve stylu raného baroka s prvky pozdní renesance a manýrismu. V roce 1678 zámek několikrát zasáhl blesk a Humprecht vyhořel. Během dvou let byl opraven, zvýšen o jedno poschodí a je možné říci, že od roku 1680 až dodnes existuje téměř ve stejné podobě. Humprecht se stavebním pojetím naprosto nezaměnitelně odlišuje od jiných šlechtických sídel. Elipsovitý tvar jeho půdorysu, zajímavě řešené osvětlení horního sálu vystupující lucernou a netypická ozdoba vrcholu střechy – půlměsíc – z něj vytvářejí památku ojedinělou, kterou si s žádnou jinou nespletete. Zajímavé jsou i střípky historie, které se k zámku váží.


Zjistit více na www.humprecht.cz/zamek

Galerie

bottom of page