top of page
3. přednáškový večer
3. přednáškový večer

sob., 16 wrz

|

Zámek Humprecht

3. přednáškový večer

Jan Rudolf Černín. Život politika a sběratele umění ve Vídni a Evžen Karel Černín jako český zemský vlastenec. Přednáší: Zdeněk Hojda a Ralph Melville

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události

Čas a místo

16 wrz 2023, 18:00 – 20:00

Zámek Humprecht, Sobotka 363, 507 43 Sobotka, Česko

O události

Jan Rudolf Černín. Život politika a sběratele umění ve Vídni

Jan Rudolf Černín (1757-1845) byl vychován u dvora svého strýce, osvíceného salcburského

arcibiskupa Jeronýma Colloredo-Wallsee. Na konci sedmdesátých let 18. století se vydal na

kavalírskou cestu do německých zemí, Nizozemí a Francie. Po návratu do Čech se mu podařilo

přivést rodovou doménu k novému hospodářskému rozkvětu. Vypracoval se mezi přední členy

stavovské obce, v níž patřil k liberálnímu křídlu, důležité reprezentační úkoly mu byly svěřeny

při obou pražských korunovacích na počátku devadesátých let. V závěru století se věnoval

budování nové rodinné rezidence ve Vídni, ani přitom ale nepřestával v duchu zemského

patriotismu podporovat vlastenecké společnosti v Čechách v čele se Společností

vlasteneckých přátel umění. Jeho umělecké a sběratelské sklony jej přivedly k vybudování

nové černínské obrazárny, která se stala jednou z vyhledávaných pozoruhodností Vídně.

V posledních letech života vstoupil do celostátní politiky a byl jmenován nejvyšším

komorníkem. Přednáška představí ucelený, v nedávné době poprvé odborně zpracovaný

životopis Jana Rudolfa Černína.

Zdeněk Hojda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Evžen Karel Černín jako český zemský vlastenec

Evžen Karel Černín (1796-1868) byl jediným synem a pokračovatelem Jana Rudolfa Černína

v hlavní linii rodu. Vyrůstal ve Vídni, ale s českým vychovatelem. Hodně času trávil

v Chudenicích, které si mezi černínskými panstvími nejvíce oblíbil. Starším přítelem a učitelem

mu byl Josef Dobrovský. Od začátku dvacátých let převzal péči o rodové statky: kromě

Chudenic se intenzivně věnoval Petrohradu a v Jindřichově Hradci postavil rodinnou hrobku;

ve Vídni si dal po otcově smrti postavit na okraji Josefstadtu nový palác. V něm se nacházela

také obrazárna, v jejímž budování pokračoval a která byla otevřena veřejnosti. Právě v kulturní

sféře spočívá největší přínos Evžena Černína. Byl velkým podporovatelem Národního

(Českého) muzea a členem a mecenášem mnoha dalších českých vlasteneckých spolků a

společností. Osudy Karla Evžena lze sledovat na základě deníků, které si vedl od svých dvanácti

let až do konce života. Během přednášky se zaměříme nejen na jeho kulturní a vlastenecké,

ale také politické aktivity, jimž se začal věnovat v pozdější fázi života.

Ralph Melville (Mohuč, Německo)

(Přednáška bude proslovena v češtině.)

Sdílet událost

Informace o události: Events
bottom of page