top of page
241709006_2977891992539781_9122022070354188805_n (1).jpg

Rewitalizacja

EU logo

Projekt skupia się na rewitalizacji wnętrza i zewnętrza ważnego narodowego zabytku kultury w postaci prac budowlanych i restauratorskich.

Celem projektu jest zachowanie obiektów o wysokiej wartości kulturowej i historycznej dla przyszłych pokoleń, zwiększenie zakresu świadczonych usług poprzez udostępnienie obiektów, które nie zostały jeszcze włączone do istniejących tras zwiedzania. Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty poprzez przebudowę i modernizację wybranych eksponatów i tarasów w formie barokowego ogrodu, a wreszcie sprawi, że budynek będzie dostępny dla zwiedzających nawet w miesiącach zimowych.

Projekt umożliwi rozwój potencjału dziedzictwa kulturowego, co przełoży się na ogólny rozwój regionu w obszarze społeczno-gospodarczym, wpłynie pozytywnie na zatrudnienie i konkurencyjność regionu.

Projekt „Rewitalizacja Zamku Humprecht” jest współfinansowany przez Unię Europejską .

Aktualności o odbudowie

bottom of page