top of page

Muzeum Almárium

Muzeum lidového umění,
loutek a malovaných almar

Přijďte do historické budovy Soboteckého děkanství, kde dnes můžete navštívit výstavu z muzea na zámku Humprecht. Naleznete zde malované skříně a almary, které nám propůjčují název muzea. Přeneste se do školní třídy ze začátku 20. století, prohlédněte si ukázky ručních prací z okolí Sobotky či soubory loutek, patřící do nehmotného kulturního dědictví UNESCO.Zjistit více na www.humprecht.cz/almarium

Galerie

bottom of page