Pověsti a legendy

Díky své podobě a dalším vlastnostem je Humprecht opředen mnoha legendami a pověstmi.Nemálo se jich vztahuje přímo ke vzniku zámku.

Pověst důvodu stavby

Nejhezčí je pověst o důvodu stavby. Zakladatel stavby, barokní kavalír Humprecht Jan Czernin z Chudenic, se oženil s krásnou italskou markýzou, Dianou Hippoliti da Gazoldo, považovanou za nejkrásnější ženu střední Evropy té doby. Vypráví se, že Humprecht byl postaven kvůli ní, jako malý dárek k svátku, a proto zámek dostavěli za necelý rok. Pravda se legendě blíží jen částečně. Hrubá stavba zámku byla skutečně dokončena během dvou let a v krátké době získal zámek i zázemí koníren, myslivny a hájenky, ale Diana Marie svůj zámek k svátku patrně nikdy neviděla. V době stavby zámku se totiž manželé rozešli a Diana Marie strávila zbytek života v Itálii. Pozoruhodná je skutečnost, že si Humprecht a Diana vyměňovali i po rozchodu dopisy a probírali výchovu svých dvou synů. V korespondenci se syny se Diana nad vztahem s Humprechtem s lítostí zamýšlela. Pravdivý je příběh o reakci Humprechta Jana na zprávu hejtmana Blatenského o požáru zámku v červnu roku 1678. (30.června 1678 při veliké bouřce do zámečku opakovaně udeřil blesk a šindelové střechy shořely, poškozeno bylo i horní patro zámku). Hrabě Humprecht tehdy odpověděl, že „… je radšie, že jeho zbožie potrefilo než zbožie jeho milejch poddanejch, kteří by se z toho dostávali hůře než on…“

Pověst o tureckém půlměsíci

Několik pověstí se váže k tureckému půlměsíci na špici zámku. Tuto netradiční ozdobu získal Humprecht díky soboteckému děkanovi Františku Matějoviči Vetešníkovi. Pan děkan byl pečlivý archivář, spolupracovník Josefa Jungmanna a přítel libuňského jemnostpána Antonína Marka. Ve starých dokumentech objevil informace o diplomatických cestách Heřmana Czernina do Turecka a přesvědčil tehdejšího majitele panství, hraběte Netolického , aby při opravách střech byl na špici Humprechtu umístěn místo dvouramenného železného kříže turecký půlměsíc na paměť diplomatických úspěchů Heřmana Czernina. Heřman Czernin podnikl cestu do Cařihradu v letech 1614-1615 a 1644-1645 a podařilo se mu při těchto cestách domluvit příměří pro habsburskou monarchii, vyčerpanou třicetiletou válkou. Turecký půlměsíc na špici Humprechta byl příčinou vzniku pověstí o tom, že zakladatel stavby byl v Turecku vězněn, protože hostitelé ho chtěli přesvědčit, aby vstoupil do jejich služeb. Vězení asi bylo tak příjemné, že si ho chtěl vězeň stále připomínat postavením zámku nad Sobotkou. Pokud nebudete věřit další verzi pověsti o půlměsíci, že totiž si stavebník přivezl od mochametánů krásnou ženu, jíž chtěl takto symbolicky vzdát hold a připomenout jí rodnou zemi.

Pověst o Krbníkovi

Pro menší návštěvníky máme záhadu, za níž může strašidlo Krbník. Pokud dobře spočítáte komíny na střeše zámku, dostanete se k číslu čtyři. A projdete-li pozorně celým zámkem, napočítáte tři topeniště. Na zámku tedy bude schovaná jedna místnost s krbem, kam občas na poudačky s naší hnědou zámeckou paní zalétá i Ruprecht z Kulíkova na pravou tureckou kávu. Hnědá zámecká paní patří k veselým ochráncům zámku. K jejím nejznámějším zásahům na ochranu zámku patří zalarmování soboteckých hasičů v roce 1913. Celé město se vylekalo, když se nad zámkem objevil za jednoho horkého letního dne kouř. Odvážní hasiči z širokého okolí přispěchali a hledali ohnisko požáru, ale nenašli je. Kouř byl totiž způsoben rojem mravenců, jejichž rojení vypadalo, jako by Humprecht hořel.

Pověst  o pasáčkovi a šlechtičně

Nejznámější pověst, o kterou se Humprecht „dělí“ s Kumburkem, je půvabně zachycená v melodii Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Příběh o nešťastné lásce šlechtické dívky a pasáčka dojímal posluchače po dvě staletí a inspiroval řadu umělců.

Text písně ,,Znám já jeden krásný zámek´´

Znám já jeden krásný zámek
nedaleko Jičína
tam pod zámkem žil ovčáček,
měl překrásného syna.
A v tom zámku žila panna,
ta ovčáčka milovala,
psala jemu v tajnosti
psaní plná milosti.

Přijď, ovčáčku, časně zrána,
dřív než bude svítati.
Půjdem spolu do hájíčka,
tam se budem líbati.
Do hájíčka zeleného,
tam je ptactva všelikého,
tam já ráda chodívám,
protože tě ráda mám.

Já ovčáček, švarný chlapec,
třeba nízkého rodu,
mám jít s pannou do hájíčka,
nevím, co tam dostanu.
Do hájíčka zeleného,
tam je ptactva všelikého,
ovčáčkovi patří hůl,
krajíc chleba, voda, sůl.

Kontaktní informace 
Zámek Humprecht
507 43 Sobotka
telefon: +420 493 571 583
informace: info@humprecht.cz
rezervace: info@humprecht.cz


Památky a zajímavosti v regionu 
Pouhé 4 km od Humprechtu stojí hrad Kost, 9 km je vzdálený hrad Trosky. Na dohled od Humprechtu leží vesnická památková rezervace Vesec a za ní romantické údolí Plakánek, které se táhne až ke Kosti.